Seitenbereiche:

Dzisiaj jesteśmy już tam, gdzie jutro widzieć chce nas polityka.

Mgr inż. rolnictwa Markus Meyer, rolnik z Windhausen (Turyngia) o swoich sukcesach z Systemem AKRA
Podejście naukowe

Wielopoziomowa analiza i działanie w połączeniu z systemowym podejściem:

badania naukowe, analiza gleby i zalecenia uprawowe są jak małe zębatki budujące jeden mechanizm, ich prawidłowa współpraca przekłada się na sukces.

Czynniki środowiskowe

Nie zawsze mamy na nie wpływ, ale należy je mieć na uwadze: klimat, gleba, rodzaj i intensywność uprawy to czynniki, które w nowej erze rolnictwa muszą być postrzegane systemowo.

Gwarancja sukcesu

AKRA w systemie to nasza misja: gwarancja sukcesu zapewnia w zamian również naszą własną egzystencję, od 1991 roku!

Czynnik ludzki
Gdy nauka daje wiedzę, jesteśmy na dobrej drodze. Podążając tą drogą zawsze mamy na uwadze relacje z drugim człowiekiem.

Postrzegamy AKRA jako system.
W ten sposób możemy wspólnie wynieść rolnictwo na nowy poziom, dla przyszłych pokoleń!

Robert Karner, dyrektor
UDAŁO SIĘ
z AKRA w rolniczą przyszłość
Z gwarancją skuteczności produktów AKRA

Zbierzesz plony! 
Rozwiązania stosowane w glebach i uprawach roślin w skrócie.

Przejdź do produktów i zastosowań AKRA
  • Długotrwałe zdrowie gleby.
  • Optymalne wsparcie zdrowia roślin.
  • Poprawa plonów pod względem ilości i jakości.
  • Obniżone, zoptymalizowane koszty.

Zapewnij sobie sukces z AKRA w systemie

Nawiąż kontakt teraz!

BACK TO TOP