Seitenbereiche:

System Nawożenia AKRA

Wykorzystanie nawozów w sposób zrównoważony i ekologiczny dla uzyskania optymalnej równowagi składników pokarmowych w glebie. Wraz z przywróceniem równowagi składników pokarmowych zauważalny jest wyraźny wzrost plonów, zmniejsza się emisja azotanów do wód gruntowych oraz zapotrzebowanie na środki ochrony roślin. Odpowiednio sformułowane nawozy AKRA zwiększają pojemność wodną gleby, a sama gleba odzyskuje zdolność do wiązania większej ilości szkodliwego dla klimatu CO2.

BACK TO TOP