Seitenbereiche:

Informacje prawne


Karner Düngerproduktion GmbH
Umseerstraße 33
3040 Neulengbach

Numer wpisu do rejestru handlowego 211319p
Sąd rejestrowy Landesgericht St. Pölten
Prezesi Robert Karner (Austria); Karl-Heinz Liebemann (Niemcy); Klaudia Krzenciessa (Polska)

Kontakt w Austrii
T +43 (0) 2772/56512
F +43 (0) 2772/56512-30
<This e-mail address is protected against spam bots, you have to activate JavaScript in your browser to see it.>
www.akra.at

Siedziby

Niemcy
Filderhauptstraße 78
D-70599 Stuttgart

tel. +49 (0) 711 / 945 931 95
faks +49 (0) 711 / 945 931 96
<This e-mail address is protected against spam bots, you have to activate JavaScript in your browser to see it.>
Polska
Karner Düngerproduktion Polska Sp. z o.o
ul. Jagiellońska 3
46-200 Kluczbork

tel. +48 784 643 305
<This e-mail address is protected against spam bots, you have to activate JavaScript in your browser to see it.>

VAT-ID: Austria ATU52457005
VAT-ID: Niemcy DE234196626

Organ wg ECG (ustawa o handlu elektronicznym) Starostwo St. Pölten
Członkostwo w izbach Wirtschaftskammer Niederösterreich, Landesgremium Agrarhandel & Landesinnung Chemische Gewerbe u.Denkmal-,Fassaden- u.Gebäudereiniger

Obowiązek informacyjny wg ustawy o handlu elektronicznym (ECG)

Organ rozstrzygający spory
Konsumenci mają możliwość kierowania skarg do europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/odr. Wszelkie skargi można kierować również na wyżej wskazany adres e-mail.

Odpowiedzialność za treści
Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści publikowane na niniejszych stronach w myśl ustaw ogólnych. Jednak jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji z obcych źródeł lub dochodzenia okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zapis ten nie narusza obowiązku usunięcia lub zablokowania wykorzystywania informacji według ustaw ogólnych. Jednak wynikająca z tego odpowiedzialność możliwa jest dopiero od momentu uzyskania informacji o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku uzyskania informacji o odpowiednich naruszeniach prawa treści te niezwłocznie usuniemy.

Odpowiedzialność za łącza
Nasza oferta zawiera łącza do zewnętrznych witryn internetowych stron trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego za te obce treści nie możemy również przejąć odpowiedzialności. Za treści stron, do których odsyłają łącza, odpowiedzialny jest zawsze dany dostawca lub administrator stron. Strony, do których odsyłają łącza, zostały skontrolowane w chwili wstawienia łączy pod kątem możliwych naruszeń prawa. W chwili wstawienia łączy nie stwierdzono nielegalnych treści.

Jednak nie można oczekiwać od nas ciągłej kontroli treści stron, do których odsyłają łącza, bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniach prawa tego rodzaju łącza niezwłocznie usuniemy.

Prawo autorskie
Treści i dzieła będące autorstwem administratora stron publikowane na niniejszych stronach podlegają prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody danego autora bądź twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony dozwolone jest tylko w ramach użytku prywatnego, niekomercyjnego.

Jeśli autorem treści na niniejszej stronie nie jest administrator, należy przestrzegać prawa autorskiego osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to użytkownik zauważy przypadek naruszenia prawa autorskiego, prosimy o przesłanie do nas odpowiedniego zgłoszenia. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniach prawa tego rodzaju treści niezwłocznie usuniemy.

Przedsiębiorstwa uczestniczące w realizacji
Q2E Online-Agentur
Leerzeichen Multimedia

BACK TO TOP