Seitenbereiche:

Atuty AKRA

Zdrowie gleb, wyższe plony i efektywność kosztowa – nikt nie myśli intensywniej o rolnictwie niż AKRA: siła upraw od 1991 roku. Z nami zmienisz sposób myślenia o rolnictwie.

UDAŁO SIĘ
z AKRA w systemie
Gwarancja sukcesu

Z myślą o pokoleniach

Utrzymanie naturalnej równowagi biologicznej

Stosując AKRA, myślisz o długoterminowym uzdrawianiu jednostajnie odżywianych gleb. Przywracana i utrzymywana jest naturalna równowaga biologiczna, dzięki czemu zapewnione jest zbilansowane harmonijne zaopatrywanie roślin w składniki pokarmowe. Z nami myślisz w perspektywie długofalowej, zabezpieczając egzystencję, również w następnych pokoleniach. 

AKRA stabilizuje glebę w sposób zrównoważony.

Z myślą o pewnych plonach

Stymulowanie cennych organizmów żyjących w glebie

Reakcje na czynniki stresowe ustępują dynamice gleby. Co mamy tutaj na myśli? Zapewnienie plonów i rentowność gospodarstw mają kluczowe znaczenie, dlatego produkty AKRA stymulują organizmy żyjące w glebie, ograniczając w ten sposób dawki stosowanego azotu. Dzięki temu zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska azotanami i uwstecznione składniki (przenawożenie) są rozpuszczane oraz magazynowane w postaci dostępnej dla roślin. 

Pewna przyszłość z AKRA.

Z myślą o ciągłej wymianie spostrzeżeń

Wiedza naukowa u podstaw

Naszym celem jest prowadzenie badań nad możliwościami stosowania najnowszej wiedzy z dziedziny mikrobiologii z wykorzystaniem najnowocześniejszej techniki laboratoryjnej: zmieniamy sposób myślenia o rolnictwie. Zapewnienie jakości jest istotnym elementem nieustannego udoskonalania naszych produktów. Eksperymenty i badania prowadzone wewnętrznie, jak i zewnętrznie z udziałem partnerów AKRA tworzą podstawę naszych wszystkich działań.

System AKRA tworzymy na płaszczyźnie naukowej.

Z myślą o efektywnych działaniach

Gama certyfikowanych produktów

System nawożenia AKRA obejmuje nawozy dolistne i nawozy doglebowe składające się z 25 składników pokarmowych. Zarówno produkcja, jak również produkty posiadają certyfikaty zgodne z §9a DMG 1994 (austriacka ustawa o nawozach), według rozporządzenia UE 2019/1009rozporządzenia UE 2018/848. W wykazie InfoXgenFibl 2000: spełnienie wymagań pozwalających na utrzymanie wpisu w wykazach weryfikowane jest co roku w ramach audytu.  

Wymagania aktualnych wytycznych spełnialiśmy już przed 15 laty ... i nadal to robimy!

Z myślą o najlepszym doradztwie

Indywidualne konsultacje

Chcemy słuchać rolników! Żadne gospodarstwo rolne nie jest równe drugiemu. Chcąc zaoferować najlepsze rozwiązanie z myślą o konkretnych glebach i zapewnić długoterminowe zdrowie gleb, chętnie doradzamy naszym klientom na terenie całej Europy w osobistych rozmowach – kompleksowo i w oparciu o wiedzę naukową. Oczywiście nasi doświadczeni pracownicy są przygotowani na wszelkie pytania dotyczące analizy gleb i uprawy roślin. 

Od problemu do rozwiązania –  skontaktuj się z nami.

Atuty AKRA w skrócie
Tutaj znajdziesz osobistego konsultanta AKRA w swoim regionie...
dowiedz się więcej
  • Utrzymanie naturalnej równowagi biologicznej
  • Stymulowanie cennych organizmów żyjących w glebie
  • Działania oparte na wiedzy naukowej
  • Gama certyfikowanych produktów
  • Osobiste kompleksowe doradztwo

BACK TO TOP