Seitenbereiche:

AKRA Plus 9

Nawóz dolistny 

Nawóz dolistny AKRA stosowany jest w celu zwiększenia witalności roślin oraz w przypadku nagłego zapotrzebowania na składniki pokarmowe (np. przy uszkodzeniach liści i korzeni oraz niedoborach wody). Nawóz dolistny AKRA Plus 9 tworzy podstawy dla większych plonów o wyższej jakości. 

Przejdź do zalet
UDAŁO SIĘ
z AKRA w systemie
Gwarancja sukcesu

ZALETY

Wraz ze wzrostem poziomu plonowania i związaną z tym intensyfikacją nawożenia często zaniedbywana jest kwestia zaopatrzenia roślin w mikroelementy. Pojawiają się ukryte niedobory mikroelementów, których objawy często nie są widoczne gołym okiem. Konsekwencją są zniżki plonów. 

Mikroelementy biorą udział w ważnych reakcjach metabolicznych i są głównym składnikiem wielu enzymów. Gwarantują optymalne wykorzystanie pobranych składników pokarmowych. 

AKRA Plus 9 działanie

 • obniżenie kosztów przez redukcję fungicydów
 • szybki rozwój liści po oprysku - brak zahamowań wzrostu
 • odżywienie roślin przy uszkodzeniach korzeni i liści (np. uszkodzenia herbicydowe)
 • mniejsze dawki azotu – optymalne wykorzystanie N
 • zapylanie kwiatów (oprysk w pełni kwitnienia)
 • lepsza jakość plonu (skrobia, cukier, białko,olej, tłuszcz itp.)
 • zwiększona odporność na choroby grzybowe
 • możliwość mieszania z wszystkimi środkami ochrony roślin mieszalnymi z nawozami dolistnymi

Skład

 • Mg (magnez) 
 • Na (sód) 
 • Fe (żelazo) 
 • Cu (miedź) 
 • Zn (cynk) 
 • Mn (mangan) 
 • S (siarka)
 • Mo  (molibden)

= octany 

Octany są najkorzystniejszą formą odżywiania roślin.

Sposób stosowania

Łączenie produktów

W Systemie AKRA do nawożenia dolistnego stosowane są łącznie dwa produkty: AKRA Blatt (roztwór siarczanów) i AKRA Plus 9 (octany). Mogą one być również stosowane w połączeniu z siarką lub fungicydami, insektycydami i w razie potrzeby również z azotem i preparatem zwiększającym przyczepność.

Mieszanie

Należy przestrzegać zaleceń producenta fungicydu i/lub insektycydu co do mieszalności z nawozami dolistnymi lub wykonać próbę mieszalności.

Opakowanie

1000 litrów
kontener

10 litrów
kanister

5 litrów
kanister

Dowiedz się więcej o AKRA Plus 9

BACK TO TOP