Seitenbereiche:

AKRA Start

Nawóz doglebowy 

AKRA Start, podobnie jak AKRA Kombi, jest bezazotowym środkiem poprawiającym właściwości gleby, zawiera liczne makro- i mikroskładniki pokarmowe istotne dla prawidłowej fizjologii roślin. Produkt składa się z 17 różnych komponentów. AKRA Start zawiera dodatkowo 12% miękkiego fosforytu, dlatego jest najlepszych wyborem w przypadku potwierdzonego niedoboru fosforu. 

Przejdź do zalet Przejdź do działania
UDAŁO SIĘ
z AKRA w systemie
Gwarancja sukcesu

Zalety

AKRA Start zwiększa witalność łanów. 

Dzięki lepiej rozwiniętym ścianom komórkowym możliwe jest znaczne zmniejszenie dawek stosowanych fungicydów i regulatorów wzrostu, a nawet całkowita rezygnacja ze stosowania takich środków. Na obszarach narażonych na suszę AKRA Start pomaga roślinom w przezwyciężeniu okresowego stresu suszowego poprzez stymulację rozbudowy systemu korzeniowego oraz zbilansowane zaopatrywanie roślin w składniki pokarmowe.

Działanie AKRA Start

 • Udostępnia uwstecznione składniki pokarmowe i magazynowanuje je w postaci dostępnej dla roślin
 • Działa równomierne i długotrwale 
 • Buforowanie kawasów (zastępuje wapnowanie zachowawcze) 
 • Zapobiega wypłukiwaniu rozpuszczalnych składników pokarmowych 
 • Wspomaga namnażanie bakterii wiążących azot 
 • Wspomaga pożyteczne organizmy glebowe
 • Nie zawiera substancji łatwo ulatniających się i łatwo rozpuszczalnych, ulegających stratom gazowym 
BigBag von AKRA Start

Opakowanie

luzem

1000 kg
Big Bag

500 kg
Big Bag

50 kg
worki

Sposób stosowania

 • Termin stosowania

  Przez cały rok, nie przyorywać
 • Oziminy

  Wysiew przed wiosennym rozpoczęciem wegetacji
 • Dane ustawień rozsiewacza

  Gęstość nasypowa: 1 litr = 1,2 kg

BACK TO TOP