Seitenbereiche:

30-lecie i nowa siedziba firmy:
Dzień Otwarty 2022

Niezbite fakty dotyczące nowego terenu firmowego w Neulengbach

  • Umseestraße 33 + 39, 3040
  • 9.300 m3 Laboratorium, hale produkcyjne i magazynowe na powierzchni
  • 25.000 metrów kwadratowych
  • Zdolności +500%
  • +16 pracowników
  • Inwestycja: > 12 milionów

Wsparcie w swoim planie rozwoju przedsiębiorstwo otrzymuje od ecoplus.

„Będąc agencją gospodarczą Dolnej Austrii, naszym zadaniem jest wspieranie przedsiębiorstw i towarzyszenie im w projektach oraz równocześnie współtworzenie optymalnych warunków ramowych sprzyjających gospodarowaniu. Cieszę się, że mogliśmy towarzyszyć również firmie Karner w projekcie rozbudowie siedziby w Neulengbach, mogąc w ten sposób wnieść nasz wkład w pomyślny rozwój przedsiębiorstwa" – mówi dyrektor ecoplus Helmut Miernicki.

Wśród osobistości z grona sympatyków był również członek rządu kraju związkowego ds. gospodarki Jochen Danninger:

„Krajobraz gospodarczy Dolnej Austrii kształtują w istotnej części przedsiębiorstwa średniej wielkości, które za sprawą swojego angażowania i ducha przedsiębiorczości przyczyniają się do rozwoju ośrodka gospodarczego, którym jest Dolna Austria". Przedsiębiorstwa, takie jak AKRA Karner Düngerproduktion GmbH. Serdeczne podziękowania składam Robertowi Karnerowi, który ze swoim przedsiębiorstwem pozostaje wierny Dolnej Austrii już od 30 lat, będąc właścicielem przedsiębiorstwa z charakterem wzorca w naszym regionie. Serdecznie gratuluję przedsiębiorstwu z okazji jubileuszu i życzę kierownictwu oraz wszystkim pracownikom dalszych sukcesów".

„W tych burzliwych czasach inwestycje wymagają oczywiście odwagi. Ponieważ bez względu na wszelkie kryzysy nasuwają się liczne pytania związane z przyszłością, które wymagają pilnych rozwiązań. W szczególności tendencje w związku ze zmianą klimatu i związane z tym problemy w rolnictwie wymagają działań bez ich dalszego odraczania. Dzięki rozbudowie naszej siedziby w Dolnej Austrii jesteśmy w pełni przygotowani do działania i wnosimy swój wkład w obliczu wyzwań klimatycznych i ekologicznych." 

Robert Karner


Dzień otwartych drzwi 25 czerwca 2022 r

Z posiłkami, w atmosferze relaksu i z dużą dawką informacji: 

  • Oprócz produkcji nawozów zaprezentowała się również dobrze znana, popularna marka produktów do ogrodów „Naturrein Biogarten”.
  • Laboratorium gleboznawcze Unterfrauner dzieliło się informacjami na temat pasjonującej pracy w glebach i na glebach.
  • Apartamenty R&R Residenzen należące do przedsiębiorstwa rozbudziły ochotę na wakacje w Mitterbach.
  • Od godziny 14 do 15 na gości czekała prawdziwa atrakcja: Właściciel ogrodu ekologicznego ORF Karl Ploberger opowiada o „Ogrodnictwie dla inteligentnych, ale leniwych”.

O kontekście:

Nawozy w walce ze szkodnikami, suszą i podobnymi klęskami
Karner od ponad 30 lat produkuje nawozy dla rolnictwa i prowadzi pomyślną działalność, która wykracza poza granice Austrii. Wszystkie produkty nadają się zarówno do stosowania w rolnictwie konwencjonalnym, jak i ekologicznym, oraz z uwagi na ich skład przywracają naturalną równowagę biologiczną, która w coraz większym stopniu zanikała wskutek intensywnego użytkowania i zmian klimatycznych w minionych dekadach. „Pędraki, ryjosz burakowiec, czy też susza: za każdym rzekomym problemem kryje się przyczyna, którą można ustalić biologicznie i skutecznie zlikwidować poprzez zastosowanie właściwego nawozu.

W tym aspekcie mimo coraz częstszej inwazji szkodników i suszy można uzyskiwać dobre plony. Tutaj mamy jeszcze szerokie pole do działania" – mówi z przekonaniem Karner. To, co wyróżnia przedsiębiorstwo z Dolnej Austrii odnoszące duże sukcesy, to zrównoważone wsparcie oparte na wiedzy naukowej. Zarówno produkty, jak i obszary zastosowań są na bieżąco poddawane weryfikacji i ocenie przez zewnętrznego partnera.

Informacje o firmie AKRA Karner Düngeproduktion
Spółka Karner Düngerproduktion GmbH z siedzibą w Neulengbach (powiat St. Pölten-Land) zajmuje się produkcją i dystrybucją nawozów ekologicznych przeznaczonych do zastosowań w rolnictwie konwencjonalnym oraz ekologicznym.

W większości zwykłych nawozów stosowany jest przede wszystkim azot, fosfor i potas, natomiast w skład nawozów Karner Düngerproduktion GmbH wchodzi co najmniej 25 składników pokarmowych. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie całej Europy, udział eksportu do innych krajów europejskich wynosi 85 procent. Celem przyświecającym wszystkim produktom jest zrównoważone i ekologiczne stosowanie nawozu, który przywraca optymalną równowagę kompozycji składników pokarmowych w glebie.

Z chwilą przywrócenia równowagi w glebie nie tylko wyraźnie zwiększają się plony z upraw rolnych. W efekcie zmniejsza się również zanieczyszczenie wód gruntowych azotem oraz zapotrzebowanie na środki ochrony roślin (np. fungicydy i pestycydy). Ponadto udowodniono, że pojemność wodną gleby można zwiększyć o czynnik 20 poprzez zastosowanie specjalnie dobranych mieszanek nawozów AKRA z efektem w postaci biernej ochrony przeciwpowodziowej i odzyskania przez glebę zdolności do wiązania większej ilości szkodliwego dla klimatu CO2.

Więcej artykułów z aktualności AKRA

utworzono dnia 19.10.2023
ostatnia aktualizacja dnia 05.03.2024

BACK TO TOP